Levé

Jaké potřebujete otevírání posoudíte tak, že se podíváte na okno nebo dveře ze strany otevírání (když otevíráte k sobě). Pokud chcete otevírání pravé, pak jsou závěsy na pravé straně. Pokud chcete otevírání levé, pak jsou závěsy na levé straně.